Page 2 - Industry Knowledge
P. 2

2         ABB in brief                   Editor’s Note


     Editor’s Note
     เมษายน เดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ ต้อนรับวันปีใหม่ของชนชาวไทย...

     หากกล่าวถึงภาพรวมของโควิดนั้น ทุกภาคส่วนถือได้ว่ามีการรับมือกันเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ประเทศไทยแต่ยังรวมถึงทั่วโลก ย้อนกลับไป
     ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ หลากหลายเชื้อชาติ พร้อมกันใจกัน Landing to Thailand กระตุ้นให้
     เศรษฐกิจทุกอุตสาหกรรมมีการตื่นตัวยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นฟูอีกครั้ง เอบีบีมั่นใจและเชื่อเสมอว่า ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสดีๆ เกิดขึ้นได้
     เหมือนดังที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และพร้อมยืนหยัดเคียงคู่ในทุกๆ สถานการณ์


     ด้วยโซลูชั่นการผลิตอัจฉริยะของเอบีบี ใน Cover Story ฉบับนี้ Safe Hand ถือเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการด�าเนินงาน
     ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดการเกิดอันตรายภายในโรงงานด้วยการจัดการระบบอัตโนมัติ
     ของเครื่องจักรให้เกิดการใช้งานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีมาตรฐานและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่ได้ระบุไว้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้า
     ไว้วางใจและใช้บริการผลิตภัณฑ์เอบีบี


     ในยุคปีทองของ EV คอลัมน์ Top Story ขอน�าเสนอเรื่อง EV หรือไฮโดรเจน จะเป็นพลังงานส�าหรับยานยนต์แห่งอนาคต ในยุคนี้ EV
     ถูกกล่าวถึงและก�าลังได้รับความสนใจ ด้วยเรื่องการช่วยลดมลพิษ ลดความสูญเสียพลังงานในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน หลากหลายฝ่าย
     ก็ยังมีความเห็นต่างว่า พลังงานไฮโดรเจน คือทางออกที่ดีส�าหรับพลังงานยานยนต์มากกว่า ซึ่งพลังงานทั้งสองถือว่ามีจุดดีและเด่น
     ใกล้เคียงกัน เราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าพลังงานไหนจะเป็นเทคโนโลยีส�าคัญและถูกน�าไปใช้เพื่อ Save โลกได้มากที่สุด

     Product News ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวดีๆ จากเอบีบี เริ่มด้วยเรื่อง ABB เปิดโรงงานผลิตหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ ณ เมืองคังเฉียว เซี่ยงไฮ้
     ประเทศจีน ด้วยพื้นที่กว่า 67,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 150 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.1 พันล้านหยวน โดยจะมีเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิต
     หุ่นยนต์รุ่นใหม่ ทันสมัย และสามารถรองรับฐานลูกค้าในเอเชียได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการของระบบ
     อัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจีนได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แถมยังช่วยให้
     บริษัททุกขนาดและทุกภาคส่วนเกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย


     ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ VSDs และ PLC ประสิทธิภาพสูง ส�าหรับระบบ HVAC ในอุโมงค์เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น โดยมอเตอร์ดังกล่าว
     สร้างความปลอดภัยให้กับระบบระบายอากาศและระบบการระบายน�้าทิ้งในอุโมงค์ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีฉนวนกันความร้อนสูง มีชุดป้องกัน
     เคเบิลและขั้วต่อสายแบบพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบภายใต้ข้อบังคับแบบพิเศษที่เข้มงวด และต้องผ่านการรับรองในการใช้งานอย่าง
     มีประสิทธิภาพสูงสุด มอเตอร์ VSDs และ PLC จึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่ตอบโจทย์การใช้งานและตรงตามข้อก�าหนดส�าหรับ
     การออกแบบอุโมงค์ที่ถูกต้อง


     ในอากาศที่ร้อนอบอ้าว อุณหภูมิแตะ 40 องศาแบบนี้ Unseen Travel ขอชวนผู้อ่านไปรับลม โต้คลื่น สัมผัสผืนทรายขาว ณ เกาะหัวใจ
     ซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะสวรรค์ที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เกาะสุดอันซีนหากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปหัวใจ
     กลางท้องทะเลสีฟ้าใสของอันดามัน สามารถด�าน�้าดูปะการังรวมถึงฝูงปลาได้ทั้งน�้าตื้นและน�้าลึก ในทริปการท่องเที่ยวครั้งถัดไปที่นี่น่าจะเป็น
     อีกหนึ่งในลิสต์ที่ควรไปสัมผัสสักครั้ง

     และหากคุณมีอาการเจ็บคอเรื้อรังจากโควิด Health Tips ท�าอย่างไร...เมื่อเจ็บคอจากโควิด มีวิธีช่วยบรรเทาอาการมาแนะน�ากัน เพียงแค่
     ดื่มน�้าอุ่น หรือน�้าผึ้งผสมมะนาว อมยาอม หรือฉีดสเปรย์พ่นล�าคอเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เลี่ยงอาหารปิ้งย่าง ของทอด มัน อาหารรสจัด
     ก็จะช่วยบรรเทาอาการให้เบาบางลงได้


     ถึงแม้ว่าโรคโควิด-19 จะได้รับความสนใจลดน้อยลง ผู้คนให้ความส�าคัญกับการป้องกันไม่มากเหมือนแต่ก่อน แต่การไม่มีโรคนั้นย่อมถือเป็น
     ลาภอันประเสริฐ หากมีการป้องกันและสร้างภูมิไว้ก่อนย่อมดีกว่า เพื่อตัวเองและคนที่คุณรักนะครับ...
   1   2   3   4   5   6   7