Page 2 - ธนาคารออมสิน : ลดทั่วไทย ประจำปี 2564
P. 2

พบกับเว็บไซต์รูปแบบใหม่่
            ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด ทรัพย์สินรอการขาย และทรัพย์ธนาคาร

            ตอบโจทย์ทุกความต้องการของท่านทั้งทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยและทรัพย์

            เพื่อการลงทุน โดยทุกท่านสามารถจองซื้อทรัพย์ได้ง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลา

            พร้อมฟังก์ชั่นอำานวยความสะดวกต่างๆ เช่น พิกัดทรัพย์ที่ช่วยในการเดิน

            ทางไปยังทรัพย์ได้ง่ายขึ้น รายละเอียดทรัพย์ ทรัพย์ใกล้เคียง การคำานวณ

            อัตราสินเชื่อต่อเดือน ติดตามสถานะทรัพย์ที่ท่านสนใจ และการแจ้งเตือน

            พร้อมส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ สามารถกดติดตามทรัพย์ที่ชื่นชอบ และ

            รายละเอียดทรัพย์ หรือข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่าง Real time


            สามารถจองซื้อทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ ที่


            https://npa-assets.gsb.or.th
                    ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ
                    ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
                    โทร. 02-299-8000 ต่อ 155096-7 หรือ 081-922-6463
                    Facebook fanpage : บ้านออมสิน GSB NPA


     2
   1   2   3   4   5   6   7