Page 7 - ธนาคารออมสิน : ลดทั่วไทย ประจำปี 2564
P. 7

โปรโมชั่นเพื่อที่อยู่อาศัย                   กรุงเทพฯ - ขอนแก่น                   BKK610032                      บ้านเดี่ยว
                                           109.3 ตร.ว.


                ราคาปกติ               ราคาพิเศษ
                12,200,000.-              9,760,0000.-


                    111/12 ม.ธนทอง เลคไซด์ ซิตี้ ซ.บางแวก 154
                     ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

      BKK620031               ห้องชุด
                      65.17 ตร.ม.


                                 KKN630002              บ้านเดี่ยว
                                                  507.9 ตร.ว.

   ราคาปกติ          ราคาพิเศษ
   7,300,000.-         5,840,000.-


   559/97 ชั้น 14 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดอัพเอกมัย
        ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย)           ราคาปกติ         ราคาพิเศษ
     แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ         13,800,000.-        11,040,000.-

                                146 หมู่ 5 ชุมชนรอบเมือง 2 ติดซอยไม่มีชื่อ
                                 แยกจากถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น (ทล.230)
                                    ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น


                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12