Page 8 - ธนาคารออมสิน : ลดทั่วไทย ประจำปี 2564
P. 8

โปรโมชั่นเพื่อที่อยู่อาศัย                    ขอนแก่น - ชลบุรี      KKN620010              บ้านเดี่ยว
                      143.6 ตร.ว.                                  CBR600004               ห้องชุด
                                                  116.1 ตร.ม.

    ราคาปกติ          ราคาพิเศษ
    10,950,000.-        8,760,000.-       16/1 และ 14/3 แยกจากถนนรื่นจิตต์         ราคาปกติ           ราคาพิเศษ
         ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
                               7,000,000.-         5,600,000.-


                               41/170 ชั้น 8 อาคารเลขที่บี (B) อาคารชุดพัทยาซิตี้
                                  รีสอร์ท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
             CBR610025                   บ้านเดี่ยว
                                    100 ตร.ว.          ราคาปกติ               ราคาพิเศษ
          7,500,000.-             6,000,000.-

               52/28 หมู่ 4 โครงการพัทยาวิลเลจ
             ถนนสายบางละมุง-ระยอง ต.หนองปลาไหล
                   อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13