Page 9 - ธนาคารออมสิน : ลดทั่วไทย ประจำปี 2564
P. 9

โปรโมชั่นเพื่อที่อยู่อาศัย                 ชลบุรี - ตาก - นครพนม


                    CBR620002                   บ้านเดี่ยว
                                            74 ตร.ว.                 ราคาปกติ               ราคาพิเศษ
                 6,500,000.-             5,200,000.-

                     52/2 หมู่ 4 โครงการพัทยาวิลเลจ (บ้านสวนเนรมิต
                        พัทยา3) ถ.สายบางละมุง-ระยอง (ทล.36)
                        ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

      TAK620016              บ้านเดี่ยว
                      172.8 ตร.ว.


                                  NPM610002              บ้านเดี่ยว
                                             3 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว.

    ราคาปกติ          ราคาพิเศษ
   6,500,000.-         5,200,000.-


     115/6 ติดซอยชิดวนา 7 แยกจากถนนชิดวนา
         ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก           ราคาปกติ           ราคาพิเศษ
                               6,900,000.-         5,520,000.-


                                 165 หมู่ 4 ถ.บ้านธาตุพนม-บ้านคำาผักแพว
                                (นพ.3015) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14