Page 2 - Philips Personal Care
P. 2

เครื่องเป่าผม
   Hair Dryer                        เซ็นเซอร์ที่ล็อคความชุ่มชื้น  พลังไอออนิค
                        ที่อยู่ในเส้นผมได้มากถึง 90%*  เพื่อผมสวยไม่ชี้ฟู
                        ทำาให้ผมนุ่มสลวย เงางาม
                       1800
                       พลังลมเป่าแรง
                        ได้มากกว่า
                       2300 วัตต์
                           เลือกการ
                           ทำางานได้
    BHD628                     6 ฟังก์ชั่น
    5,990.-

    • SenseIQ ดิจิตอลอินฟราเรด สแกนอุณหภูมิของเส้นผมทุกเส้น และตรวจวัดอุณหภูมิของลมเป่า พร้อมท�าการ
     ปรับอุณภูมิความร้อนของลมเป่าขึ้น-ลงโดยอัตโนมัติ ให้เหมาะกับทุกสภาพของเส้นผมแต่ละบุคคล
    • เลือกฟังก์ชั้นการท�างานได้ถึง 6 แบบ โดยมีโหมดการท�างาน 3 โหมด Gentle, Dry เซ็นเซอร์จะท�างานใน 2 โหมดนี้
     จะล็อคความชุ่มชื้นตามธรรมชาติที่อยู่ในเส้นผมได้มากถึง 90% ผลลัพธ์ที่ได้จัดทรงได้ง่าย ผมนุ่มสลวย เงางาม
     Fast โหมด พลังลมเป่าที่ร้อนและแรงเหมาะกับการจัดแต่งทรงที่ต้องการความเนี๊ยบแบบมืออาชีพ
    • Fast Drying ด้วยเทคโนโลยี Powerful airflow ที่ให้พลังลมเป่าที่แรงแต่นุ่มนวล ผมแห้งเร็วแต่ไม่แห้งเสีย
     ให้พลังลมเป่าที่แรงมากกว่า 2300 วัตต์ โดยใช้ก�าลังไฟเพียง 1800 วัตต์
    • หัวเป่า 3 แบบ เลือกใช้งานได้หลากหลาย /หัวเป่าทรงกลมให้พลังลมแรง 360 องศา เพื่อให้ผมแห้งเร็ว
     และมีวอลล์ลุ่ม/ หัวเป่าปากแคบ เพื่อการจัดแต่งทรงผมเฉพาะจุด/ หัวเป่ากระจายลม เพื่อล็อคลอนผม           2200             2200               2200
   BHD184            BHD274            HP8232
   2,690.-            1,990.-           1,890.-

   • ThermoBalance Sensor เซนเซอร์อัจฉริยะ  • AC moter พลังลมแรง เป่าผมได้แห้งไวยิ่งขึ้น/ • ไอออนิค คอนดิชั่นนิ่ง ช่วยถนอมเส้นผมให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู
    ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนของลมที่เป่าออกมา  มอเตอร์ใช้ต่อเนื่องได้นาน • ThermoProtect ควบคุมอุณหภูมิที่ 57 องศา ไม่ท�าให้ผมเสีย
    และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมตามสภาพเส้นผม  • ThermoProtect ควบคุมอุณหภูมิที่ 57 องศา   ผมสวยเงางาม สุขภาพผมดี
    เพื่อให้ผมแห้งเร็ว แต่ผมไม่แห้งเสีย ผมเงางาม  เพื่อการจัดแต่งทรงที่ถนอมเส้นผม  • ตั้งค่าแรงลม/ปรับระดับอุณหภูมิได้ถึง 6 ระดับ
    มากขึ้นถึง 22%        ไม่ท�าให้ผมแห้งเสีย    • Cool shot อุณหภูมิลมที่เหมาะสม เพื่อการปิดเกล็ดผม
   • ไอออนิค คอนดิชั่นนิ่ง ช่วยถนอมเส้นผม • Ionic Care 2 เท่า ช่วยถนอมเส้นผม   ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ผมอยู่ทรงนาน
    ให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู     ให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟูยิ่งขึ้น • หัวเป่ากระจายลม ส�าหรับผมดัด
   • ตั้งค่าแรงลม/ปรับอุณหภูมิได้ถึง 6 ระดับ • ตั้งค่าแรงลม/ปรับอุณหภูมิได้ถึง 6 ระดับ
   • Turbo boost เพิ่มความเร็วลม  • Cool Shot ลมเป่าเย็นเพื่อการเป่าผมแห้งเร็ว
    เพื่อการจัดแต่งทรงในเวลาเร่งรีบ  และปิดเกล็ดผม เพื่อผลลัพท์ที่ดีหลังการจัด
   • Cool shot ลมเย็นชั่วขณะ เพื่อปิดเกล็ดผม  แต่งทรง
    ในขั้นตอนสุดท้าย
   • หัวเป่ากระจายลม ส�าหรับผมดัด
   • ตัวเครื่องน�้าหนักเบา ใช้งานง่าย
  2                     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะของสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   1   2   3   4   5   6   7