Page 4 - Philips Personal Care
P. 4

เครื่องจัดแต่งทรงผม
        Hair straightener


                  ผมสวย หลากสไตล์
                    ง่าย... ไม่กลัวเสีย

   เซ็นเซอร์ที่ล็อคความชุ่มชื้น ที่อยู่ใน
   เส้นผมได้มากถึง 70%* ทำาให้ผมนุ่ม
   สลวย เงางาม

     รักษาความแข็งแรงตามธรรมชาติของเส้นผม
     ได้มากถึง 93%

           พลังไอออนิค 4 เท่า เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู


         o
        230 C

   BHS830
   5,990.-
   • SenseIQ ดิจิตอลเซ็นเซอร์จะสแกนอุณหภูมิของเส้นผมทุกเส้นอย่างต่อเนื่องถึง 20,000 ครั้งต่อการจัดแต่งทรงผม ท�าการปรับลด/เพิ่มอุณหภูมิขึ้น-ลงโดยอัตโนมัติ
    เพื่อให้มีความร้อนที่เหมาะสมกับทุกสภาพผมของแต่ละบุคคล จัดแต่งทรงได้เร็วทันใจ ผมนุ่มสลวย เงางาม อยู่ทรงนาน มีความชุ่มชื้น มีสุขภาพผมด
   • Tetra ไอออนิคมากถึง 4 เท่า จะปล่อยพลังไอออนิคจ�านวนหลายล้านตัว โดยใช้ไอพ่นที่กว้างเป็นพิเศษ 4 ตัว ซ้อนกัน ทั้ง 2 ด้าน และพ่นออกมา 2 จังหวะต่อการพ่น 1 ครั้ง
    เพื่อให้พลังไอออนิคออกทั่วถึง เพิ่มความชุ่มชื้น เข้าสู่ชั้นแกนผม ผมจึงนุ่มสลวย เงางาม ไม่ชี้ฟู และอยู่ทรงนาน
   • เลือกโหมดการท�างานได้ถึง 3 โหมด และสามารถเลือกอุณหภูมิได้เอง 14 ระดับ 120 - 230 องศา สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งการเปิดหรือปิด SenseIQ เซ็นเซอร์ได้เอง
   • แผ่นความร้อนเซรามิคแท้แบบลอยตัว ขนาดกว้างเป็นพิเศษ จัดแต่งทรงได้รวดเร็วและช่วยถนอมเส้นผม
   • พร้อมใช้งานภายใน 15 วินาที/ปลอดภัยด้วยระบบปิดการท�างานอัตโนมัติ ภายใน 60 นาที ใช้ไฟได้ทั่วโลก 110-240 โวลท์

   เทคโนโลยี SplitStop             230 C                     Multi-direction contour Detect
                           o
   ช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้                                      หัวโกนยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
                         BHS675
   แตกปลายได้มากถึง 95%            2,690.-                      เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของ
                                                        ทุกรูปหน้า
   เพื่อการป้องกันผมแตกปลายถึงขีดสุดของเราคือเทคโนโลยี  • เทคโนโลยี SplitStop และ Unitemp เซ็นเซอร์ที่ช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้แตกปลาย
   SplitStop ใหม่ ที่เป็นการผสมผสานอย่างไม่เหมือนใครของ  ได้ถึง 95% ให้ความร้อนที่สม�่าเสมอและลดการเสียดสีเพื่อสุขภาพที่ดีของเส้นผม
   เซนเซอร์ UniTemp และแผ่นเซรามิคเรียบลื่น เพื่อให้เหมาะกับ • Keratin infusion แผ่นหนีบอุดมไปด้วยเคราติน ซึ่งดีต่อการบ�ารุงและดูแลสุขภาพเส้นผม
   สุขภาพผมของคุณ เซนเซอร์ UniTemp จะช่วยป้องกัน • Ceramic plates แผ่นความร้อนเซรามิคเรียบลื่น ช่วยปกป้องดูแลเส้นผมอย่างมี
                          ประสิทธิภาพจัดแต่งทรงได้ทั้งการหนีบหรือม้วนลอน
   ผมของคุณจากความร้อนสูง เพื่อป้องกันผมแตกปลาย • ไอออนิค คอนดิชั่นนิ่ง ท�าให้ผมเงางามไม่ชี้ฟู
                         • ปลอดภัยด้วยระบบปิดการท�างานเองอัตโนมัติภายใน 30 นาที
                         • ร้อนเร็วภายใน 30 วินาที พร้อมระบบ Easy Lock สะดวกในการจัดเก็บ
                         • สามารถใช้กับระบบไฟได้ทั่วโลกโดยอัตโนมัติ
                                                  Wireless Qi Charging Pad
                                                    ที่ชาร์จไร้สายใช้งานง่าย
    o
   220 C                          o
                              210 C
  BHS674                      HP8321
  2,290.-                      990.-
  • ไอออนิค คอนดิชั่นนิ่ง ท�าให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู • แผ่นความร้อนเคลือบทัวร์มาลีนเซรามิค ช่วยให้รีดผมได้เรียบลื่น
  • Ceramec plates แผ่นความร้อนเซรามิคความยาว 105 mm ช่วยปรับความร้อน  และเป็นประกายเงางาม ทั้งการหนีบตรง หรือม้วนลอน
   ด้วยระบบดิจิตอล ให้อุณหภูมิสูงสุด 220 องศา เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบ   • ให้อุณหภูมิคงที่ 210 องศา เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบ
   ทั้งการหนีบตรง หรือม้วนลอน            • ร้อนเร็วพร้อมใช้งานภายใน 60 วินาที พร้อมสัญญาณไฟแสดงการท�างาน
  • ร้อนเร็ว พร้อมใช้งานภายใน 30 วินาที สามารถใชักับระบบไฟได้ทั่วโลกอัตโนมัติ • สามารถใช้กับระบบไฟได้ทั่วโลกอัตโนมัติ
  • ปลอดภัยภว่า ด้วยระบบปิดการท�างานเองโดยอัตโนมัติ ภายใน 60 นาที • ระบบ Easy Lock สะดวกในการจัดเก็บ
  • ระบบ Easy Lock สะดวกในการจัดเก็บ
  • สามารถใช้กับระบบไฟได้ทั่วโลกโดยอัตโนมัติ
  4                     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะของสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   1   2   3   4   5   6   7   8   9