Page 6 - Philips Personal Care
P. 6

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
   Shaver
   Close shave,

   advanced skin


   protection  เพื่อการโกนที่เกลี้ยงเกลา และอ่อนโยนต่อเส้นขน


          Power Adapter Sensor             SteelPrecision blades
          เซ็นเซอร์ตรวจจับความหนาแน่นของเส้นขน     ใบมีดแฝดสแตนเลสแท้ รูปตัว V ตัดเส้นขน
          เพื่อปรับความแรงในการตัดโดยอัตโนมัติ     ได้มากถึง 90,000 ครั้งต่อนาที ลับคมได้
                                 ในตัวอัตโนมัติ          360 Flexing Head               Motion Control sensor
          หัวโกน 360 องศา ปรับได้ตามรูปทรงใบหน้า    เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ควบคุม
          และล�าคอ เพื่อการโกนที่สะดวกสบาย       ทิศทางการโกน โดยลิงค์กับGroomTribe App
                                 เพื่อประสิทธิภาพในการโกนที่ดียิ่งขึ้น
            S7783
            5,990.-

            • เทคโนโลยี Power Adapter Sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยตรวจจับความหนาแน่นของเส้นขนให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
             โกนสะดวกเรียบเนียน และอ่อนโยน
            • เทคโนโลยี Motion Control Sensor เซ็นเซอร์ อัจฉริยะ ที่ช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหว ควบคุมทิศทางในการโกน
             โดยลิงค์กับ GroomTribe App แอพฯ เพื่อประสิทธิภาพในการโกนที่ดียิ่งขึ้น
            • Steel Precision Blade ระบบใบมีดสแตนเลสสติลแท้ ประสิทธิภาพสูงใบมีดแฝด ตัว V จะรวบเส้นขนเข้าสู่จุดตัด
             และแนบชิดกับผิวได้ดีกว่า ในการเคลื่อนไหวต่อครั้ง ตัดเส้นขนได้มากถึง 90,000 ครั้งต่อนาที
            • 360 D Flexing heads (หัวงอ 360 องศา) หัวที่ยืดหยุ่นได้รอบปรับตามรูปทรงใบหน้าและล�าคอ ให้การสัมผัสกับ
             ผิวหนังที่ดีที่สุด เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบาย
            • Pop up Trimmer ที่กันจอนแบบ ป๊อบอัพใช้งานสะดวก เพียงปลายนิ้วกด ใช้ตัดแต่งหนวดเครา ได้ง่ายๆ
            • Cable free Quick Clean Pod เครื่องล้างหัวโกนอัจฉริยะแบบไร้สาย มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ล้างเร็วเพียง 1 นาที
            • หน้าจอ LED แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ การท�างานของ SkinIQ
            • ใช้ไฟได้ทั่วโลก โดยอัตโนมัติ 100-240 V / แบตเตอร์รี่ ชนิดลิเที่ยมไอออน พร้อมกระเป๋าสาหรับจัดเก็บ
      Cable-free
      Quick Clean Pod
      เครื่องล้างหัวโกน
      อัจฉริยะไร้สาย            S5582
            3,990.-
            • เทคโนโลยี Power Adapter Sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยตรวจจับความหนาแน่นของเส้นขนให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
             โกนสะดวกเรียบเนียน และอ่อนโยน
            • Steel Precision Blade ระบบใบมีดสแตนเลสสติลแท้ ประสิทธิภาพสูงใบมีดแฝด ตัว V จะรวบเส้นขนเข้าสู่จุดตัด
             และแนบชิดกับผิวได้ดีกว่า ในการเคลื่อนไหวต่อครั้ง ตัดเส้นขนได้มากถึง 90,000 ครั้งต่อนาที
            • 360 D Flexing heads (หัวงอ 360 องศา) หัวที่ยืดหยุ่นได้รอบปรับตามรูปทรงใบหน้าและล�าคอ ให้การสัมผัสกับ
             ผิวหนังที่ดีที่สุด เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบา
            • Pop up Trimmer ที่กันจอนแบบ ป๊อบอัพใช้งานสะดวก เพียงปลายนิ้วกด ใช้ตัดแต่งหนวดเครา ได้ง่ายๆ
            • หน้าจอ LED แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ การท�างานของ SkinIQ
            • ใช้ไฟได้ทั่วโลก โดยอัตโนมัติ 100-240 V / แบตเตอร์รี่ ชนิดลิเที่ยมไอออน พร้อมกระเป๋าสาหรับจัดเก็บ
  6                     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะของสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   1   2   3   4   5   6   7   8   9