Page 9 - Philips : หลอดไฟและชุดโคมไฟสำเร็จรูป
P. 9

Philips UV-C Disinfection Desk Lamp

  โคมไฟยับยั้งเชื้อด้วยแสง UV-C แบบตั้งโต๊ะ                      คุณสมบัติ
                      • การออกแบบรูปทรงอย่างมีสไตล์ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา
                      • เลือกโหมดจับเวลา 15, 30, 45 นาที ยับยั้งเชื้อโรคได้ถึง 99%
                      • การโต้ตอบด้วยเสียงด�าเนินการยับยั้งเชื้อทีละขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอน
                      • เซ็นเซอร์ไมโครเวฟตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวได้ในระยะ 5 เมตร
                      • ตัวเรือนสีเงิน สายไฟยาวพิเศษ 2.9 เมตร
                      • ไม่มีสารตกค้างหลังการใช้งาน หรือระหว่างการใช้งาน
                      การใช้งาน
                      • เหมาะส�าหรับใช้ในห้องนั่งเล่น ห้องนอน ร้านอาหาร โรงแรม
                       ห้องคาราโอเกะ ร้านกาแฟ
                      *Rose gold Limited color
    Philips UV-C Disinfection Desk Lamp
       ราคา 2,490.-    หลอดไฟฟิลิปส์ TUC PL-L 18W
    หลอดไฟแสง UV-C ประสิทธิภาพมาตราฐานโลกของฟิลิปส์ (254nm)
    จากการทดสอบในห้องแล็บ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส SARS CoV2
    (หรือสาเหตุของไวรัส Covid-19) ได้ถึง 99% ในเวลา 6 วินาที*
                ขั้นตอนการใช้ โคมไฟตั้งโต๊ะ UV-C
                1.วางโคมไว้กลางห้องและเสียบปลั๊ก
                2.โคมจะอยู่ใน Lock mode มีไฟ LED ให้กดปุ่ม Power ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปลดล๊อก
                3.กดปุ่ม Timer เพื่อปรับระยะเวลาการท�างาน
                4.กดปุ่ม Power อีกครั้ง เพื่อเริ่มการท�างาน
                5.โคมจะท�างานอัตโนมัติ หลังจาก ไม่มีมีการเคลือ่นไหว 30 วินาที และหยุดทันที
                หากตรวจจับความเคลื่อนไหว
                6.ทุกครั้งเมื่อครบเวลาที่ก�าหนดโคมจะอยู่ใน Lock mode
                7.ถอดปลั๊กออกเมือใช้งานเสร็จ

                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14